سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

اخبار بیمارستان

 

 

((شماره هاي مستقيم مركز تلفن بيمارستان شهید مطهری ارومیه))

رديف

شماره

رديف

شماره

1

32226969

7

32241967

2

32224777

8

32237079

3

32225777

9

32237040

4

32237078

10

32244830

5

32227002

11

32241356

6

32237077

12

32237080

 

لیست شماره تلفن های داخلی بیمارستان شهید مطهری ارومیه به همراه پیش شماره به صورت  فایل pdf

مثال :

پیش شماره : 31977

داخلی دفتر پرستاری 170

شماره مستقیم دفتر پرستاری میشود : 31977170

کد شهر ارومیه : 044

   دانلود : شماره_تلفن_هاي__داخلی_بیمارستان_مطهری.pdf           حجم فایل 109 KB